Tư vấn
Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức.

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, an toàn lao động, môi trường và phòng chống cháy, nổ, chạy thử nghiệm thu và bàn giao công trình.

Tư vấn thiết kế, dự toán

Tư vấn thiết kế, dự toán

Thẩm tra thiết kế và dự toán là một công đoạn quan trọng trong tiến trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, góp phần đảm bảo chất lượng của đồ án thiết kế

0243.760.6559