Chợ Phủ Lý - Hà Nam

Chợ Phủ Lý với thiết kế không gian mở, tạo nên một khu chợ rộng rãi, tiện khi cho cả người bán và người mua hàng tại đây.

Cấu trúc thiết kế chợ bao gồm:
- Nhà chợ chính được tổ chức thành 2 lớp (Tạm gọi là hệ thống ki ốt mặt ngoài và khu lõi trong là các sạp hàng) được ngăn cách với nhau bởi hệ thống giao thông giữa chợ. Hệ thông ki ốt mặt ngoài có 2 loại: loại giáp với các mặt phố (ở tầng 1) và loại giáp với mặt trong chợ (ở tầng 2) được hợp khối với nhau. Khu lõi trong chợ cao 2 tầng mái vì kèo không gian lớn
- Tổ chức giao thông chính: chợ chính được thiết kế tổ chức 4 cổng chính vào tiếp giáp với 3 mặt (đường phố chính) và 3 cổng phụ. Hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống hành lang, nhà cầu trong lõi chợ đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh trong chợ. Vị trí đặt bãi xe thuận tiện cho việc trông coi, sử dụng và đảm bảo mỹ quan trật tự đô thị.

0969 083 383