Nhà điều hành Thủy điện Nậm Na 3

Thủy điện Nậm Na 3 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng nậm Na, có mực nước dâng bình thường 235.9 m, cao trình đáy sông nhà máy 206.1m

Sau dự án thiết kế khuôn viên cho Thủy Điện Nậm Na 2, được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, Ebros chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án Thiết kế nhà làm việc Thủy Điện Nậm Na 3.

0969 083 383